NAŠA ZGODBA

Tradicija od leta 1981

Družba Razvojni zavod deluje v slovenskem prostoru od leta 1981 kot DS SIS materialne proizvodnje, od leta 1986 pa kot gospodarska družba. Začetki delovanja so bili na področju interesnih skupnosti materialne proizvodnje, vodenju investicij občinskih samoprispevkov ter negospodarske investicije na področju nekdanje Občine Domžale. V svojem organizacijskem sklopu je imela družba tudi lokacijsko službo, urbanizem in prostorsko planiranje.

zidar polni vezi med zidaki
rumena čelada na gradbišču

Po letu 1991 se je družba reorganizirala v gradbeno inženirsko podjetje in sedaj na osnovi izkušenj, pridobljenih znanj in referenc iz izvajanja objektov uspešno delujemo na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij različno zahtevnih objektov visokih in nizkih gradenj. Dela izvajamo, tako za naročnike na osnovi pridobitve del po javnih naročilih – šole, vrtci, kulturni domovi, zdravstvene ustanove, lekarne, mrliške vežice), kot za privatne naročnike (stanovanjski objekti, skladiščni, poslovno pisarniški in proizvodni objekti).

Izvajamo tudi dela na lastnih investicijah s področja stanovanjske in poslovne gradnje.

Zavedamo se ostre konkurence na gradbenem trgu, zato pri pridobivanju in izvajanju del investitorjem nudimo vedno popoln servis tudi s svetovanjem, s prenašanjem svojih bogatih izkušenj realizacije dosedanjih projektov.

S kompletno izvedbeno ekipo strokovnjakov, delavcev in sodelavcev smo sposobni realizirati vsak investicijski projekt, kjer naročniku (investitorju) lahko ponudimo kompleten servis od projektiranja, pridobitve gradbenega dovoljenja do izvedbe in na koncu pridobitve uporabnega dovoljenja.

Ker nismo preveliki, smo s svojo organizacijo, opremo in mehanizacijo hitro prilagodljivi, tako zahtevam posameznih naročnikov, kot gradbenega trga. Na posameznih projektih sodelujemo z dolgoročno preizkušenimi in preverjenimi izvajalci obrtniških in instalacijskih del.

Ves čas svojega delovanja skrbimo za poslovno urejenost in vodenje sistema kakovosti.