Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

SAMOSTOJNA IN CELOVITA ADMINISTRATIVNA OBRAVNAVA PACIENTA, OPRAVLJANJE VSEH NALOG V SKLOPU DELOVNEGA MESTA, OPRAVLJANJE VSEH NALOG Z VSEH PODROČIJ (DELOVNIH MEST) V SKLOPU ENOTE, OPRAVLJANJE NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA, UREJANJE HOSPITALNE DOKUMENTACIJE, VODENJE IN UREJANJE ADMINISTRACIJE AMBULANTE, POŠTNA KNJIGA ZA DODATNE IZVIDE, PREVERJANJE RAČUNOV/PLAČIL, OBRAČUN OBRAVNAV, RAZPOREJANJE POŠTE, NAROČANJE AMBULANTE, UREJANJE ARHIVA, SKRB ZA DOBRE IN POŠTENE ODNOSE S SODELAVCI ZNOTRAJ ENOTE, ZNOTRAJ BOLNIŠNICE IN S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI, SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI ENOTAMI ZNOTRAJ BOLNIŠNICE Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA CELOVITE IN PACIENTOM PRIJAZNE OBRAVNAVE, ZA OPRAVLJANJE DELA JE POTREBNO ZNANJE POGOSTO OBNAVLJATI IN NADGRAJEVATI SKLADNO Z RAZVOJEM IN NOVOSTMI V BOLNIŠNICI.