Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-SAMOSTOJNA IN CELOVITA ADMINISTRATIVNA OBRAVNAVA PACIENTA
-OPRAVLJANJE VSEH NALOG V SKLOPU DELOVNEGA MESTA
-OPRAVLJANJE VSEH NALOG Z VSEH PODROČIJ (DELOVNIH MEST) V SKLOPU ENOTE
-OPRAVLJANJE NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA
-UREJANJE HOSPITALNE DOKUMENTACIJE
-VODENJE IN UREJANJE ADMINISTRACIJE AMBULANTE
-POŠTNA KNJIGA ZA DODATNE IZVIDE
-PREVERJANJE RAČUNOV/PLAČIL
-OBRAČUN OBRAVNAV
-RAZPOREJANJE POŠTE
-NAROČANJE AMBULANTE
-UREJANJE ARHIVA
-SKRB ZA DOBRE IN POŠTENE ODNOSE S SODELAVCI ZNOTRAJ ENOTE, ZNOTRAJ BOLNIŠNICE IN S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI -SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI ENOTAMI ZNOTRAJ BOLNIŠNICE Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA CELOVITE IN PACIENTOM PRIJAZNE OBRAVNAVE
-ZA OPRAVLJANJE DELA JE POTREBNO ZNANJE POGOSTO OBNAVLJATI IN NADGRAJEVATI SKLADNO Z RAZVOJEM IN NOVOSTMI V BOLNIŠNICI.