Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA PRI HOSPITALNI OBRAVNAVI BOLNIKA IN OBRAVNAVI BOLNIKA V AMBULANTNI OBRAVNAVI, VODENJE KARTOTEK IN EVIDENC PO DELOVNIH POSTOPKIH, VODENJE ADMINISTRATIVNE IN MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJANJE Z RAČUNALNIKOM IN TISKALNIKOM TER VODENJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI S TEM IN UPRAVLJANJE Z DRUGIMI DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU, SODELUJE PRI NAROČANJU PACIENTOV, VNAŠA STATISTIČNE PODATKE ZA PACIENTA, VNAŠA ZDRAVSTVENE STORITVE ZA PACIENTA, VRŠI ADMINISTRATIVNI SPREJEM PACIENTOV IN UREJA ZAVAROVALNIŠKE PODATKE, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO ZAPOSLENIH ZDRAVSTVENIH ADMINISTRATORK, JIH UVAJA V DELO IN IZOBRAŽUJE ZA POTREBE DELA S SPECIALNIMI PROGRAMI ZA POTREBE BOLNIŠNICE – BOLNIŠNIČNI INFORMACIJSKI SISTEM, PO NAREKU PRISTOJNEGA ZDRAVNIKA SPECIALISTA PIŠE IZVIDE PACIENTOV, SKRBI ZA VAROVANJE IN UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV SKLADNO Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI, OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKIH POSLOV IN IZSTAVLJANJE SPROTNIH FAKTUR SAMOPLAČNIKOM, ODGOVARJA ZA STROKOVNOST IN UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG, DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA S PODROČJA DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE.