Podjetje: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Naslov: Nasipna ulica 64 , 2000 MARIBOR

PODROČJE DELA OBDELAVA ODPADKOV: VODENJE SLUŽBE – PRISTOJNOST IN ODGOVORNOST ZA NAČRTOVANJE, USMERJANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, IZVAJANJE, INFORMIRANJE IN NADZIRANJE PROCESOV V POSAMEZNI ORGANIZACIJSKI ENOTI KOT TUDI SKRB ZA KAKOVOST IZVAJANJA POSLOVNIH PROCESOV IN DOLGOROČNO OHRANJANJE KONKURENČNOSTI DRUŽBE, POSTAVITEV STROKOVNIH STANDARDOV TER POSTOPKOV KOORDINIRANJE RAZVOJA KLJUČNIH PROCESNIH ENOT IN STROKOVNA ODGOVORNOST ZA PRAVILNOST FORMALNIH POROČIL, ZAGOTAVLJANJE ZAKONITOSTI POSLOVANJA IN STROKOVNOSTI IZVAJANJE ZELO ZAHTEVNIH NALOG NA PODROČJU SLUŽBE IN NALOG NA POSAMEZNIH PODROČJIH DELA PO NALOGU DIREKTORJA, STROKOVNA SOODGOVORNOST DO ZUNANJIH INŠTITUCIJ NA PODROČJU DELA, VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV, DELAVNIC IN DELOVNIH SKUPIN, PRIPRAVA IN IZDELAVA ZELO ZAHTEVNIH STROKOVNIH TEKSTOV, ANALIZ, POROČIL IN RAZISKAV S PODROČJA DELA, IZDELAVA ZAHTEVNIH ANALIZ IN POSLOVNIH POROČIL ZA ORGANE DRUŽBE IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI NA VSEH PODROČJIH KOORDINIRANJE DELA ZNOTRAJ SLUŽBE, ORGANIZACIJA PODLAG ZA IZDELAVO CENOVNIH KALKULACIJ, PRIPRAVA PODLAG V IZVEDBI POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, SPREMLJANJE VELJAVNIH PREDPISOV S PODROČJA DELOVANJA SLUŽBE DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA OE IN PO NEPOSREDNIH NAVODILIH NADREJENEGA.