Podjetje: Center za socialno delo Južna Primorska

Naslov: Prisoje 1 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

VODENJE NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN EVALVIRANJE STROKOVNEGA DELA ORGANIZACIJSKE RAVNI, POMOČ STROKOVNIM DELAVCEM PRI IZVAJANJU POSTOPKOV, STORITEV IN PROGRAMOV, RAZVOJ KONCEPTOV IN METOD PSIHOSOCILANE POMOČI UPORABNIKOV ORGANIZACIJSKE RAVNI, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJTEŽJIH GRADIV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI TER PREDSTAVLJANJE DELA ORGANIZACIJSKE RAVNI MEDIJEM, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE POROČIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA.