Podjetje: OKRAJNO SODIŠČE V TREBNJEM

Naslov: GUBČEVA CESTA 9 , 8210 TREBNJE

PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA PRED SODIŠČI IN DRUGIMI ORGANI, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE, SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRIČ IN IZVEDENCEV PO NAROČILU FUNKCIONARJA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV ZA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV, IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI, SPREJEM ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA, POROČANJE NA SEJAH SENATOV IN IZDELAVA OSNUTKOV SODNIH ODLOČB, SPREJEM ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, STROKOVNIH REFERATOV, PRAVNIH MNENJ IN VLOG, PRIPRAVA DOGOVOROV ZA ODVRAČANJE PREGONA IN SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA DOGOVOROV, DRUGE NALOGE, DOLOČENE S PODROČNIMI PREDPISI, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL PO ODREDBI PREDSEDNIKA OKROŽNEGA SODIŠČA, VODJE ODDELKA, SODNIKA ALI DIREKTORJA SODIŠČA