Podjetje: AVTO KRKA TRGOVINA, SERVIS, ZASTOPSTVO D.O.O. PIŠECE

Naslov: Cankarjeva cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

POD NADZOROM MENTORJA SPREJEMANJE STRANK, PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI, POMOČ PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV DELOVNIH PROCESOV ODGOVORNOST ZA PREVZEM VOZILA, ODGOVORNOST ZA VARSTVO PODATKOV STRANK, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, ČE TAKO DOLOČI NADREJENI