Podjetje: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Naslov: Hajdrihova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE DEL IN NALOG S PODROČJA DELA, SPREMLJANJE RAČUNOV IN PRIPRAVA LE-TEH ZA LIKVIDACIJO, IZDELAVA POROČIL, ANALIZ IN OSTALIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DELA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, DELOVNIH SKUPINAH IN KOMISIJAH V SKLADU Z IMENOVANJEM, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH NALOG S PODROČJA DELA