Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

SOBNI ZDRAVNIK BO UVRŠČEN NA DELOVNO MESTO PO VELJAVNEM KATALOGU DELOVNIH MEST, KI JE PRILOGA PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST.