Podjetje: Poclain Hydraulics, razvoj, proizvodnja in prodaja hidravličnih sestavin in sistemov, d.o.o.

Naslov: Industrijska ulica 2 , 4226 ŽIRI

NABAVA REZERVNIH DELOV, MATERIALOV IN STORITEV ZA REMONTE IN VZDRŽEVANJE TER NEMOTENO PROIZVODNJO IZDELKOV SODELOVANJE PRI INVESTICIJSKIH PROJEKTIH Z NAMENOM ZAGOTOVITVE OPTIMALNEGA STROŠKA GLEDE NA PROJEKTNE ZAHTEVE VODENJE POGAJANJ Z DOBAVITELJI IN SKRB ZA OPTIMALNE NABAVNE POGOJE PRI ENKRATNIH IN PONAVLJAJOČIH SE NABAVAH ISKANJE NOVIH NABAVNIH POTI IN POGLABLJANJE OBSTOJEČIH POGODBENIH RAZMERIJ SODELOVANJE IN PRIPRAVA MESEČNIH/LETNIH PLANOV IN POROČIL SODELOVANJE IN IZKORIŠČANJE SINERGIJ Z DRUGIMI NABAVNIMI TIMI V SKUPINI, S CILJEM DOSEČI NAJBOLJŠE VREDNOSTI QUALITY, COSTS AND DELIVERY PRIPRAVA PODATKOV IN SODELOVANJE PRI PRESOJAH (NOTRANJIH IN ZUNANJIH)