Podjetje: SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D., LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SID – FIRST CREDIT INSURANCE COMPANY INC., LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

NUDENJE ADMINISTRATIVNE IN TEHNIČNE PODPORE ORGANIZACIJSKIM ENOTAM, UPRAVI IN DRUGIM ORGANOM ZAVAROVALNICE,
VODENJE EVIDENCE PRISOTNOSTI NA DELOVNEM MESTU,
PRIPRAVA PODATKOV IN LISTIN ZA IZVEDBO OBRAČUNA PLAČ,
PRIPRAVA, OBDELOVANJE, VODENJE IN ARHIVIRANJE EVIDENC TER POSLOVNE DOKUMENTACIJE,
SPREJEM, OBDELAVA IN DISTRIBUIRANJE VHODNE IN IZHODNE POŠTE