Podjetje: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Naslov: Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE POSLOVNIH KNJIG, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, USKLAJEVANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI.