Podjetje: UPROM podjetje za proizvodnjo in inženiring, d.o.o.

Naslov: Slovenska vas 11 A, 8232 ŠENTRUPERT

PLANIRANJE IN NADZIRANJE PROIZVODNEGA PROCESA GLEDE NA NAROČILA KUPCEV, PLANIRANJE ODVIJANJA TROMESEČNE, MESEČNE IN TEDENSKE PROIZVODNJE, PLANIRANJE IN TERMINIRANJE DELOVNIH OPERACIJ PO DELOVNIH MESTIH, PLANIRANJE POTREBNEGA MATERIALA IN POTREBNIH DELAVCEV, VNOS REZERVACIJ IN NAROČANJE MATERIALA PO DELOVNIH NALOGIH, MESEČNI OBRAČUN USPEŠNOSTI DELAVCEV, PLANIRANJE STORITEV IN NAROČANJE STORITEV, IZSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NEMOTENO DELO V PROIZVODNJI , EVIDENCA, PREVZEM, IZDAJA IN NADZOR NAD ZALOGAMI MATERIALA ZA PROIZVODNI PROCES, ODGOVORNOST ZA PRAVOČASNO IZDELAVO PLANOV PROIZVODNJE, PRIPRAVO PROIZVODNE DOKUMENTACIJE TER PRAVOČASNO DOBAVO MATERIALA, ZAGOTAVLJA PREGLEDNOST DELOVNE DOKUMENTACIJE ZA NEMOTENO PROIZVODNJO, ZAGOTAVLJA OPTIMALNO RAZPOREJANJE IN PLANIRANJE DELOVNIH OPERACIJ IN OPTIMALNO PORABO MATERIALA IZ ZALOG, PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ IN PREDLOGOV IZBOLJŠAV