Podjetje: Center za socialno delo Maribor

Naslov: Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR

–IZVAJANJE DEL V GLAVNI PISARNI (SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH KLICEV IN PISNIH SPOROČIL, IZVAJANJE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA)
–UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARIM GRADIVOM V SKLADU Z UREDBO O UPRAVNEM POSLOVANJU,
–IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL (PISANJE DOPISOV, ZAPISNIKOV, FOTOKOPIRANJE, UREJANJE IN ARHIVIRANJE GRADIV, ODPREMA),
–VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA POROČIL,
–IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA.