Podjetje: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.

Naslov: Cesta Ljubljanske brigade 11 B, 1000 LJUBLJANA

-SODELOVANJE PRI VZDRŽEVANJU MEHANSKIH NAPRAV,
-SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OBJEKTOV ZA IZVAJANJE DEL,
-POMOČ PRI ZAGONU NOVOGRADENJ IN REKONSTRUKCIJ PO IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH,
-SODELOVANJE PRI PREDELAVI STROJNIH INSTALACIJ,
-DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.