Podjetje: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.

Naslov: CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA

GRADNJA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO VODOVODNEGA OMREŽJA IN KOMUNALNIH OBJEKTOV