Podjetje: MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D.

Naslov: Oreško nabrežje 9 , 2000 MARIBOR

OPERATIVNO VODENJE PRODAJE TLAČNIH ULITKOV IN ORODIJ ZA OPREDELJENE TRGE IN KUPCE, KAKOVOSTNO SPREMLJANJE POMEMBNIH PODATKOV IN INFORMACIJ O STANJU NA TRGU TER O POSLOVNIH AKTIVNOSTIH KONKURENCE, AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH, KVARTALNIH IN MESEČNIH PLANOV, SODELOVANJE Z OPERATIVNO PRIPRAVO PROIZVODNJE PRI OBLIKOVANJU MESEČNIH OPERATIVNIH PROIZVODNIH PLANOV, SPREMLJANJE RAZVOJA IN DELOVANJA OBSTOJEČIH KUPCEV, IZDELAVA DOBAVNIC IN FAKTUR, SPREJEMANJE, ZBIRANJE IN UREJANJE NAROČIL KUPCEV TER UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV, ANALIZIRANJE PRODAJNIH CEN, NAROČANJE PREVOZOV TER ODGOVORNOST ZA PREVOZNE STROŠKE – SODELOVANJE S ŠPEDITERSKIMI PODJETJI , VODENJE VSEH POTREBNIH EVIDENC IN DOKUMENTOV, OPREDELITEV NAČINOV IN POTI ZA DOSEGO PRODAJNIH CILJEV, EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD PRISPELIMI REKLAMACIJAMI ODJEMALCEV TER SODELOVANJE PRI NJIHOVI RAZREŠITVI, KONTROLIRANJE IN SKRB ZA PRAVOČASNO ODPREMO KUPCEM, SKRB ZA OPTIMIRANJE ZALOG GOTOVIH IZDELKOV, SKRB ZA ZAVAROVANJE PLAČIL PRI KUPCIH, SPREMLJANJE CARINSKE ZAKONODAJE TER ZAKONODAJE S PODROČJA DDV