Podjetje: VIŠKI VRTCI

Naslov: JAMOVA CESTA 23, 1000 LJUBLJANA

DNEVNO PO NAVODILU VODJE KUHINJE IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL IN SODELUJE PRI KUHANJU, RAZDELJEVANJU OBROKOV IN IZVAJANJU HIGIENSKO TEHNIČNIH NALOG, NASTOP DELA TAKOJ