Podjetje: OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC

Naslov: BAZOVIŠKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

DELO V ŠOLSKI RAZDELILNI KUHINJI.