Podjetje: PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Naslov: Glavni trg 6 , 4000 KRANJ

– KOORDINACIJA PROGRAMA GLEDALIŠČA,
-USKLAJEVANJE PROGRAMA Z GOSTUJOČIMI SODELAVCI IN GLEDALIŠČI,
-ORGANIZACIJA VAJ IN PREDSTAV DOMA IN NA GOSTOVANJU,
-TRŽENJE PREDSTAV,
-VODENJE STATISTIKE,
-ARHIVIRANJE,
-ORGANIZACIJA HOSTESNE SLUŽBE
-IN DRUGE NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO.