Podjetje: KOTA ENERGETSKE NAPRAVE, HLAJENJE, OGREVANJE, TOPLOTNE ČRPALKE D.O.O. PETROVČE

Naslov: PETROVČE 237, 3301 PETROVČE

– NDT KONTROLOR IZVAJA DELA IN NALOGE IZ PODROČJA KONTROLE OPREME POD TLAKOM
– IZVAJA KONTROLO VARNOSTNIH VENTILOV IN KONTROLO MANOMETROV
– IZVAJA PREGLEDE TLAČNE OPREME (POSOD, KOTLOV, VARNOSTNE OPREME, PRIBORA,…)
– IZVAJANJE DEL POTEKA PO POSLOVNIKU KAOVOSTI ZA KONTROLNI ORGAN IN PRIPADAJOČIH POSTOPKIH, SODELUJE Z
AKREDITACIJSKIMI IN CERTIFIKACIJSKIMI ORGANI, SODELUJE V IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH,
– IZDELUJE IN IZDA ZAPISE IN POROČILA, POTRDILA O PREGLEDIH, IZVAJANJE DEL POTEKA PO POSLOVNIKU KAKOVOSTI ZA KONTROLNI
ORGAN IN PRIPADAJOČIH POSTOPKIH, SKRBI ZA UVAJANJE NOVIH METOD IN TEHNIK,
– SPREMLJA USTREZNO ZAKONODAJO IN STANDARDE
– OSTALE NALOGE GLEDE NA POTREBE POSLOVNEGA PROCESA.