Podjetje: NANOMONT – montaže, gradnje, proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.

Naslov: Jezdarska ulica 2 , 2000 MARIBOR

IZDELAVA A1 OBRAZCEV, VODENJE RAZNIH EVIDENC-POROČIL IN IZDELAVA RAZNIH STATISTIK, ISKANJE PRENOČIŠČ V TUJINI, VODENJE POŠTNE KNJIGE, OSTALA DELA PO NAVODILU PREDPOSTAVLJENIH.