Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO

Naslov: POLJANSKA CESTA 28, 1000 LJUBLJANA

NAČRTUJE, UVAJA IN SPREMLJA IZVAJANJE PREDMETA ALI PODROČJA IN NJEGOV RAZVOJ,
KOORDINIRA DELO Z UČITELJI V OKVIRU RAZVOJNIH, PROJEKTNIH IN DRUGIH SKUPIN V SKLADU Z IZHODIŠČI OZ. KONCEPTI PREDMETA ALI PODROČJA,
SODELUJE PRI PRIPRAVI, UVAJANJU IN SPREMLJANJU KURIKULARNIH IN DRUGIH SISTEMSKIH REŠITEV V PRAKSI,
SODELUJE PRI NAČRTOVANJU, KOORDINIRANJU IN IZVAJANJU STROKOVNIH USPOSABLJANJ ZA STROKOVNE IN VODSTVENE DELAVCE ZA PREDMET ALI PODROČJE,
SAMOSTOJNO SVETUJE STROKOVNIM IN VODSTVENIM DELAVCEM PRI RAZREŠEVANJU STROKOVNIH DILEM PREDMETA ALI PODROČJA,
PRIPRAVLJA IZVEDENSKA MNENJA,
PRIPRAVLJA ANALIZE, MNENJA IN POROČILA,
NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE V KOMISIJAH, PREDMETNIH, RAZVOJNIH IN PROJEKTNIH SKUPINAH,
SVOJE NALOGE USKLAJUJE Z VODJO PREDMETNE SKUPINE,
OPRAVLJA NALOGE, DOLOČENE V LDN,
V ČASU IMENOVANJA ZA VODJO PREDMETNE, PODROČNE ALI DRUGE PROJEKTNE ALI RAZVOJNE SKUPINE PA ŠE: VODI IN KOORDINIRA SVOJO SKUPINO PRI UVAJANJU IN SPREMLJANJU KURIKULARNIH IN DRUGIH SISTEMSKIH REŠITEV V PRAKSI, DAJE SOGLASJE H GRADIVOM ZA STROKOVNE SVETE ZA POSAMEZNO PREDMETNO PODROČJE, USKLAJUJE DELO Z DRUGIMI PREDMETNIMI, PROJEKTNIMI SKUPINAMI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI NA NACIONALNI RAVNI, PRIPRAVLJA STROKOVNE PODLAGE ZA SISTEMSKE REŠITVE IN VODI NAJZAHTEVNEJŠE PROJEKTE, SVOJE NALOGE USKLAJUJE Z VODJO ODDELKA PODROČNIH IN PREDMETNIH SKUPIN.