Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

PREDSTAVLJA IN ZASTOPA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE. NAČRTUJE, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI ENOTAMI. NAČRTUJE IN USMERJA STROKOVNI RAZVOJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI ENOTAMI IN V SKLADU S SMERNICAMI STROKOVNEGA RAZVOJA ZAVODA. SODELUJE PRI PRIPRAVI PLANOV NABAV, INVESTICIJ, OPREME IN STROKOVNIH PROGRAMOV DELA NAČRTUJE IN USKLAJUJE KADROVSKE IN MATERIALNE VIRE TER SPREMLJA STROŠKE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE.