Podjetje: CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC

Naslov: NA GOLOVCU 2 , 3000 CELJE

IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, KNJIŽENJE V GLAVNIH IN POMOŽNIH KNJIGAH VNOS PODATKOV IN SESTAVA OBRAČUNA DDV, OBRAČUN STORITEV S PODROČJA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, FAKTURIRANJE,OBRAČUN PLAČ, KONTROLA MATERIALNO BLAGOVNIH EVIDENC S PRIPRAVO INTERNE TEMELJNICE IN VNOSOM V GLAVNO KNJIGO, PRIPRAVA TERJATEV IN OBVEZNOSTI ZA LETNI POPIS, PRIPRAVA PODATKOV ZA PLAČILO OBVEZNOSTI, PRIPRAVA OBRAČUNSKE DOKUMENTACIJE, NADOMEŠČANJA, VAROVANJE TAJNOSTI PODATKOV,VODENJE EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV IN INVENTARJA DRUGA OPRAVILA PO NALOGU DIREKTORJA