Podjetje: JZ LEKARNA KRŠKO

Naslov: CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132 C, 8270 KRŠKO

NAČRTUJE IN VODI POSLOVANJE ZAVODA, ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ZAVOD, ORGANIZIRA IN VODI STROKOVNO DELO V ZAVODU IN OSTALE NALOGE V SKLADU S PREDPISI IN PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, PRIPRAVLJA PREDLOGE SPLOŠNIH AKTOV ZAVODA, VODI IN UREJA ZADEVE S PODROČJA DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE, IZDELUJE POSLOVNA POROČILA ZAVODA