Podjetje: MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV FRANC BUZETI S.P.

Naslov: Ribiška ulica 13 , 9000 MURSKA SOBOTA

Pomoč pri pomožnih delih na terenu (pomoč pri pripravi in nabavi materiala, pripravi pripomočkov za delo na terenu, odstranjevanje starih kurilnih naprav), urejanje zemlje, barvanje cevi, skrb za čistočo po končanih delih na objektu (pospravljanje, urejanje materiala, čiščenje itd.).