Podjetje: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA

Naslov: ULICA KOZJANSKEGA ODREDA 4, 3250 ROGAŠKA SLATINA

ČIŠČENJE ŠOLE IN ŠOLSKEGA OKOLIŠA.