Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

OPIS DELA: PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI, OPRAVLJANJE POSLOV PLAČILNEGA PROMETA, BLAGAJNIŠKIH IN TREZORSKIH POSLOV, SPREMLJANJE POSLOVANJA KOMITENTOV, USMERJANJE STRANK, OBISKOVANJE IN PRIDOBIVANJE KOMITENTOV, SPREMLJANJE DOGAJANJA NA TRGU, IZDELOVANJE PREDLOGOV ZA ODLOČANJE, IZVAJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA ZA PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZASEBNIKE, CELOVITO VODENJE POSLOVNEGA ODNOSA S PRAVNO OSEBO, SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IN ZASEBNIKOM, REŠEVANJE REKLAMACIJ, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH.