Podjetje: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Naslov: Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR

VZORČENJE IN MERITVE NA TERENU (PODROČJE: TLA, ODPADKI, KOMPOST); UVAJANJE IN VALIDACIJA METOD; RAZISKOVALNO DELO; PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROČJA DELA IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI; VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROČJA DELA – PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ IN POROČIL; SODELOVANJE PRI STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOGAH Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI; IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PROGRAMOM DELA; RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA DELO IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH NLZOH; IZVEDBA NALOG V SKLADU Z SPLOŠNIMI AKTI NLZOH; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NLZOH PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA.