Podjetje: FURS; FINANČNI URAD LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

-ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,
-IZVAJANJE MATERIALNEGA IN FINANČNEGA POSLOVANJA,
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU KADROVSKIH OPRAVIL,
-VODENJE PREDPISANIH EVIDENC,
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH OPRAVIL,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM ALI DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.