Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V CELJU

Naslov: Prešernova ulica 22 , 3000 CELJE

ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, IZVAJANJE MATERIALNEGA IN FINANČNEGA POSLOVANJA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU KADROVSKIH OPRAVIL,
SPREJEM IN ODPRAVA PISANJ, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG V ZVEZI S SPREJEMOM IN ODPRAVO POŠILJK Z ZAGOTAVLJANJE OSEBNEGA VROČANJA, POZNAVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB ZAKONODAJE ZARADI ZAGOTAVLJANJA ZAKONITOSTI OPRAVLJANJA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA, DIREKTORJA OZ. VODJE SLUŽBE.