Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Naslov: Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,
OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV,
SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU