Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU

Naslov: Ferrarska ulica 9 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC TER PRIPRAVA INFORMACIJ STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL TER OBVESTIL,
SPREMLJANJE, RAZVRŠČANJE, KLASIFICIRANJE IN UREJANJE TER ODPRAVLJANJE DOKUMENTOV, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG V ZVEZI S SPREJEMOM IN ODDAJO POŠILJK, Z ZAGOTAVLJANJEM OSEBNEGA VROČANJA POŠILJK, KI SE VROČAJO NA SEDEŽU SODIŠČA, Z OPRAVLJANJEM VROČEVALSKE SLUŽBE ZA SODIŠČE, SKLADNO S PROCESNIMI PREDPISI IN SODNIM REDOM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA, DIREKTORJA ALI VODJE SPREJEMNE PISARNE.