Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Naslov: Hajdrihova ulica 28 C, 1000 LJUBLJANA

– IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,
– OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV,
– ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA.
KANDIDAT VLOŽI PRIJAVO OBVEZNO NA OBRAZCU “VLOGA ZA ZAPOSLITEV”, KI JE OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI DIREKCIJE RS ZA VODE