Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU

Naslov: Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ

OPRAVLJANJE DEL V ZVEZI S SPREJEMOM IN ODDAJO POŠILJK,Z ZAGOTAVLJANJEM OSEBNEGA VROČANJA POŠILJK,KI SE VROČAJO NA SEDEŽU SODIŠČA,SKLADNO S PROCESNIMI PREDPISI,
IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,PRENAŠANJE POŠTE,SPISOV IN DRUGIH GRADIV,VODENJE DOLOČENIH EVIDENC V POVEZAVI S SPREJEMOM – ODDAJO POŠTI,OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV,SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL,
RAZVRŠČANJE,KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA,POMOČ NA VPISNIKIH,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL,SKLADNO S SODNIM REDOM, PO ODREDBI PREDSEDNICE OKROŽNEGA SODIŠČA ALI DIREKTORJA SODIŠČA,VODJE SPREJEMNE PISARNE IN VODJE URADA PREDSEDNIKA.