Podjetje: LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.

Naslov: Litostrojska cesta 50 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE IN VZDRŽEVANJE OSEBNIH MAP ZAPOSLENIH,
AŽURIRANJE KADROVSKIH PODATKOVNIH BAZ,
IZVAJANJE IN OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH DEL POVEZANIH S POSTOPKI NA PODROČJU KADROV (PRIPRAVA POGODB, ANEKSOV, SKLEPOV, ODLOČB, DOPISOV, OBVESTIL, PRIJAVE IN ODJAVE DELAVCEV IZ ZAVAROVANJ, UREJANJE EVIDENC ,…).
UREJANJE IN ARHIVIRANJE KADROVSKE DOKUMENTACIJE,
UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V TUJINO,
POMOČ PRI PRIPRAVI PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ,
SODELOVANJE PRI INTERNIH PROJEKTIH NA PODROČJU KADROV,
IZDELAVA ANALIZ IN PRIPRAVA POROČIL