Podjetje: OBČINA KOČEVJE

Naslov: Ljubljanska cesta 26 , 1330 KOČEVJE

SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV ISO STANDARDA KAKOVOSTI, POMOČ PRI UREJANJU OBČINSKE KNJIŽNICE, RAZVRŠČANJE, KLASIFICIRANJE IN ODPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, PREVZEMANJE IN ODDAJA POŠTE PRI POŠTNEM PODJETJU IN PREKO KURIRSKE SLUŽBE, SPREJEMANJE PISNE IN SPLETNE VLOGE, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN ARHIVIRANJE, SODELOVANJE PRI UNIČEVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA, IZVAJANJE TAJNIŠKE NALOGE IN NALOGE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL ZA NADZORNI ODBOR, PO POOBLASTILU PREVZEMANJE SKRBNIŠTVA NAD PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG ISTE ALI PODOBNE STOPNJE ZAHTEVNOSTI PO NALOGU ŽUPANA ALI DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE.