Podjetje: GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO

Naslov: JENKOVA ULICA 1 , 8000 NOVO MESTO

OPRAVLJA NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA ZAVODA. PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO PREDVSEM NALOGE, POVEZANE Z ORGANIZACIJO IN IZVAJANJEM PISARNIŠKEGA POSLOVANJA.