Podjetje: SMAT, gostinske storitve, d.o.o.

Naslov: Glavni trg 11 , 8000 NOVO MESTO

– VODENJE BLAGAJNE,
– IZDAJA RAČUNOV IN DOBAVNIC,
– VNOS DOBAVNIC,
– VNOS PREJETIH RAČUNOV,
– SESTAVLJANJE, PREPISOVANJE IN POŠILJANJE DOPISOV,
– USKLAJEVANJE KONTO KARTIC,
– USKLAJEVANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA ZUNANJE RAČUNOVODSTVO,
– POMOČ PRI DRUGIH RAČUNOVODSKIH OPRAVILIH,
– PRIPRAVA PLAČIL,
– IZPOLNJEVANJE POTNIH NALOGOV,
– PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ,
– OSTALE ADMINISTRATIVNE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA.