Podjetje: KVIBO, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.

Naslov: MLAKA 2 A, 4290 TRŽIČ

01.OPRAVLJA TAJNIŠKA DELA (PREJEM IN ODDAJANJE POŠTE, ARHIVIRANJE, TELEFONSKA DOGOVARJANJA, POSLOVNI DOGODKI, POSLOVNE EVIDENCE, INTERNO NAROČANJE DEL. SREDSTEV, POMOŽNEGA MATERIALA IN DRUGA PODOBNA OPRAVILA..)
02.OPRAVLJA RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA DELA (KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, STROŠKOVNO IN MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, FAKTURIRANJE, FINANČNI IN BLAGAJNIŠKI DOBROPISI, KONTROLA PREDRAČUNOV, DDV, PLAČE, POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH, OSNOVNA SREDSTVA, OBRESTI, IOP OBRAZCI, ODKUPI, KOMPENZACIJE, TROŠARINE, POTNI NALOGI, INTRASTAT POROČANJE IN DRUGA PODOBNA OPRAVILA..)
03.VODI BLAGAJNO (PREJEM IN ODDAJA GOTOVINE IN GOTOVINSKE DOKUMENTACIJE, VNAŠANJE IN KONTROLA V SISTEMU, PO VOZNIKIH, IZ SKLADIŠČA, USKLAJEVANJE GOTOVINSKIH ODSTOPANJ IN PODOBNA DELA)
04.USKLAJUJE ODSTOPANJA IZDANE IN PRODANE KOLIČINE BLAGA PO VOZNIKIH 05.USKLAJUJE PRODAJNE CENE, ARTIKLE, KOLIČINE S PRODAJNIM SEKTORJEM
06.PRIPRAVLJA IN ODDAJA INTERNA IN ZUNANJA POROČILA
07.VODI ARHIV
08.OPRAVLJA POMOŽNA IN DOPOLNILNA DELA, IPD.