Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI

Naslov: KONGRESNI TRG 12, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU
, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA
. PODROBNEJŠI OPIS:
SAMOSTOJNO SKRBI ZA DELOVANJE PODATKOVNIH BAZ V PRIČAKOVANI RAZPOLOŽLJIVOSTI IN ZAHTEVANI VARNOSTI, SKRBI ZA DELOVANJE SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME, NA KATERI TEČEJO PODATKOVNE BAZE, NAČRTUJE NOVE INFORMACIJSKE STORITVE NA PODROČJU PODATKOVNIH BAZ, SODELUJE S SKRBNIKI APLIKACIJ, KI UPORABLJAJO STORITVE PODATKOVNIH BAZ, KOORDINIRA DELO ZUNANJIH IZVAJALCEV, DOKUMENTIRA DELOVANJE PODATKOVNIH BAZ, UGOTAVLJA VZROKE NAPAK IN ODPRAVLJA NAPAKE PRI DELOVANJU PODATKOVNIH BAZ, OPTIMIZIRA DELOVANJE PODATKOVNIH BAZ, V SODELOVANJU Z DIAGNOSTIČNIMI CENTRI PROIZVAJALCEV TER VZDRŽEVALCI STROJNE OPREME PRISPEVA K ODPRAVLJANJU TEŽJIH NAPAK PRI DELOVANJU PODATKOVNIH BAZ, IZDELUJE POGLEDE SPLETNE STORITVE ZA DOSTOP DO PODATKOV, SPREMLJA RAZVOJ PODROČJA IN SE PERMANENTNO IZOBRAŽUJE, SVETUJE IN NUDI POMOČ DRUGE RAVNI UPORABNIKOM, IZDELUJE RAZNA POROČILA, VEZANA NA PODROČJE, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU VODJE IS UL.