Podjetje: OBZORJE SGP storitve, gradnje in proizvodnja d.o.o.

Naslov: Lenartova pot 10 , 8250 BREŽICE

NAČRTUJE IN OPRAVLJA SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA IN TAJNIŠKA DELA. PIŠE IN UREJA POSLOVNO DOKUMENTACIJO (PIŠE, PREPISUJE ALI UREJA DOPISE, POROČILA, NAREKE,…). POMAGA PRI PRIPRAVI DOBAVNIC, PREDRAČUNOV ALI OSTALE POSLOVNE DOKUMENTACIJE. SKRBI ZA IZVAJANJE POGODB/ANEKSOV. SKRBI ZA ROKOVNO IZVEDBO IN IZDELAVO POTREBNE DOKUMENTACIJE. SKRBI ZA SPROTNO IN NATANČNO ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE. ZAGOTOVI IZVAJANJE IN PRAVILNOST ZAHTEVANIH EVIDENC IN ZAPISKOV. PRAVILNO IN SPROTNO VNAŠA PODATKE V RAČUNOVODSKI PROGRAM IN DOKUMENTARNI SISTEM (PREJETI RAČUNI IN OSTALE RAČUNOVODSKE LISTINE IN DOKUMENTI). PIŠE DELOVNE NALOGE, PREVERJA SKLADNOST PREJETIH RAČUNOV Z DOBAVNICAMI. UREJA MATERIALNO – KNJIGOVODSKI DEL POSLOVANJA TER FINANČNO PREVZEMA MATERIAL. VODI IN UREJA EVIDENCE OPRAVLJENIH DELOVNIH UR IN ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH TER JIH POSREDUJE NADREJENEMU. UREJA POTNE NALOGE, VNAŠA STROŠKE V DELOVNE NALOGE IN OBRAČUNAVA POTNE STROŠKE. PO NAVODILIH NADREJENEGA PRIPRAVI RAZNA POROČILA ZA INTERNO ALI EKSTERNO UPORABO. RAZPOREJA IN IZPOLNJUJE STATISTIČNE VPRAŠALNIKE ZA SURS. OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.