Podjetje: SINGENIUM, izvedbeni inženiring in napredne tehnologije, d.o.o.

Naslov: Na Logu 15 , 6280 ANKARAN – ANCARANO

PRIPRAVA RAZNIH SEZNAMOV IN PREGLEDNIC S PODROČJA DELA, VODENJE EVIDENC, POMOČ IN VNAŠANJE PODATKOV V KNJIGOVODSKE EVIDENCE, PREGLED ZALOG, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ODPREMA PISEMSKIH IN PAKETNIH POŠILJK.