Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Naslov: Novi dom 11 , 1430 HRASTNIK

PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA MESTA ZA DELO, PROUČEVANJE, UGOTAVLJANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV IN USTNE VOTLINE, OPRAVLJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKE MLADINE IN ODRASLIH, KONZERVATIVNO IN ENDODONTSKO ZDRAVLJENJE, POSVETOVANJE S SPECIALISTI DRUGIH SMERI, OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZOR DELA ZOBOZDRAVSTVENEGA TEAMA, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN ODLOČANJE O DELAZMOŽNOSTI VAROVANCEV, OPRAVLJANJE , PRIPRAVA OBRAZCEV ZA ZOBNOPROTETIČNA DELA,, NAPOTOVANJE BOLNIKOV NA SPECIALISTIČNE PREGLEDE, POUČEVANJE PRIPADAJOČE POPULACIJE O VAROVANJU ZDRAVJA IN O NEGI ZOB, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, ZAGOTAVLJANJE RACIONALNE PORABE MATERIALOV V AMBULANTI, PISNO IN USTNO POROČA O OPRAVLJENEM DELU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE POVEZANE Z NJEGOVIM OSNOVNIM POSLANSTVOM IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH.