Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Naslov: AŠKERČEVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA

– ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO NA PROGRAMU P1-0011,
– ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE),
– POVEZOVANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI Z DRUGIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI, – SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU,
– STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG,
– PRIPRAVLJANJA POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI,
– SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH,
– OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.