Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Naslov: AŠKERČEVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA

ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO NA PROJEKTIH Z INDUSTRIJO, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE), POVEZOVANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI Z DRUGIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM ŠTUDIJU, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJA POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI