Podjetje: ČOŽ GRADNJE inž. grad. Janko Čož s.p.

Naslov: Slatna 5 , 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI

gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, oporni zidovi, ureditev dvorišč