Podjetje: UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.

Naslov: Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE

ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV,
IZVAJANJE VZDRŽEVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV, SMUČARSKIH PROG IN DRUGE INFRASTRUKTURE (ŠPORTNE POVRŠINE, REKREACIJSKI TERENI, …),
IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA VOZNEM PARKU, TEPTALNIH STROJIH IN DRUGEM STROJNEM PARKU,
IZVAJANJE ZASNEŽEVANJA SMUČIŠČA TER VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA ZASNEŽEVANJE,
PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE SNEŽNIH TERENOV (SMUČARSKE IN TEKAŠKE PROGE, BORDER PARK IN POLIGONI),
POSREDOVANJE INFORMACIJ, NUDENJE POMOČI UPORABNIKOM ŽIČNIŠKIH NAPRAV IN IGRAL TER IZVAJANJE KONTROL,
REŠEVANJE REKLAMACIJ NA LICU MESTA TER INFORMIRANJE PRISTOJNIH OSEB O NAPAKAH